Megrendelésének leadásával Ön elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket

Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg vevőszolgálatunkat az info@porlasztotisztitas.hu címen.

VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

1.Valamennyi tisztítás szakszerű és kímélő módon kerül kivitelezésre cégünk nél a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény, és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályozásának figyelembe vételével, és annak betartásával. Bármely eljárással történő tisztítás az érvényes magyar előírások alapján történik. Bizonytalan esetekben a célszerű kezelési mód kiválasztását szakembereink megítélésére bízzuk. Cégünk fenntartja a közvetített szolgáltatás igénybevételének jogát. A különböző szolgáltatásokat és az egyes szolgáltatások bruttó árait a kifüggesztett árlista tartalmazza.

2. Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek a behozott vagy beküldött darabok minőségétől függenek, és amelyek egy szakember által végzett áruátvétel alapján nem felismerhetőek – pl. az átvett anyag rejtett hibáiért, így különösen, de nem kizárólagosan munkadarab vagy munkadarabok nem kielégítő szilárdságáért, festésért, elszíneződésért, korábbi szakszerűtlen kezelésért.

3. Nem vállalunk korábban javított, sérült vagy hiányos egységek tisztítását. A vállalkozás felelőssége nem terjed ki a tisztítandó darab vagy darabok, fogyasztó általi rendeltetésellenes használatából eredő károkra, illetve érvényesített jogokra. Fentiek érvényesek az olyan tisztítandó darabokra, amely nem, vagy csak korlátozottan tisztítható annak kialakítása vagy a fogyasztó igénye (írásos, szóbeli vagy egyéb módon közölt igénye alapján), és e hiányosság egy szakember általi átvételi szemle alapján sem felismerhető.

4. A tisztítást a lehető legkíméletesebb módszerrel végezzük, de csak a Megrendelő kockázatára és felelősségére vállaljuk. Ennek rögzítése írásban, nyilatkozat formájában történik. A nyilatkozatnak ki kell terjednie a káros következményekre, illetve arra is, hogy a Megrendelő ezek tudatában kérte a szolgáltatást. Nagyon erősen szennyezett munkadarabok tisztításáért pótdíjat számíthatunk fel, melyről előzetesen tájékoztatjuk a Megrendelőt.

5. Az előzetes áruátvételi vizsgálat ellenére is előfordulhat, hogy a megbízás teljesíthetetlenné válik, pl. a tisztítási folyamat előtt derül ki, hogy a tisztítandó darabnál a kívánt tisztító hatás nem érhető el, továbbá, ha a beadott darabon olyan sérülések, kopások stb. találhatók, melyek megléte átvételkor nem került rögzítésre. Ebben az esetben fenntartjuk jogunkat a megállapodástól való visszalépésre, kivéve akkor, ha a Megrendelő egy általunk javasolt új típusú kezelési módhoz adja írásos beleegyezését. Abban az esetben, amikor a szolgáltatást csak másféle módszerrel tudjuk elvégezni, mint ami szakmailag elsődlegesen indokolt lenne, azt cégünk csak a vevő felelősségére vállalja.

6. A szerződéstől való elállás esetén a Megrendelő az átadott vagy elküldött munkadarab eredeti állapotának megfelelő visszaadására tarthat igényt, míg részére a tisztítás díja és a munkadarab visszajár.  A vállalkozást a munka elvégzése kapcsán kellékszavatossági kötelezettség terheli: hibás teljesítése esetén a Megrendelő szavatossági igényt érvényesíthet: kérheti a kitisztított munkadarabja ismételt tisztítását az alkatrész kézhezvételétől számított 5 napon belül. A Megrendelő ez esetben tudomásul veszi, hogy a vállalkozás a tisztítást a Megrendelő utasítása alapján – a lehető legkíméletesebb módon végzi és az általa hitelt érdemlően elégtelennek minősített eredményt hozza. Az ismételt tisztítási eljárást kérése esetén Vállalkozó egyszer díjmentesen elvégzi. Ez esetben a Megrendelő tudomásul veszi és ennek tényét előzetesen és írásban igazolja, hogy a következő, kevésbé kíméletes tisztítási eljárás során esetlegesen keletkező károkért a Vállalkozót mentesíti a felelősség alól.

7. Az tisztítást követően a Megrendelő a szolgáltatás díját köteles egy összegben kifizetni, az elvégzett szolgáltatásról tételesen részletezett munkalapot (szállítólevelet) és nyugtát vagy előzetes kérés alapján áfás számlát kap. A kifizetés történhet személyes átvétel, vagy a kézbesítéskor történő utánvét formájában. Az utánvétes küldemények esetén minden esetben tájékoztatjuk a Megrendelőt a várható összeg mértékéről és annak a kézbesítő által adott kézbesítési idejéről. Áfás számla iránti igényt csak a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg tudunk biztosítani, utólag erre nincs lehetőségünk. A megrendelő írásbeli elfogadó nyilatkozata után történik a szolgáltatás elvállalása, valamint a vállalási jegy elkészítése, amely a vállalkozási szerződés megkötését jelenti. A fenti szerződéses feltétel eltér a Polgári Törvénykönyv azon rendelkezésétől, miszerint a vállalkozói díj a szerződés teljesítésekor esedékes. Erre a Vállalkozó és a fogyasztó egyetértése esetén van mód.

8. A vállalási visszaigazolás tartalmazza a társaságunk bejegyzett nevét, címét, adószámát, a szerződéskötés időpontját, a munkadarab azonosító számát vagy részletes lírását, az átvett darab megnevezését, darabszámát, a szolgáltatás teljesítésének várható időpontját, valamint a minőségi kikötéseket, észrevételeket, és a szolgáltatás árát.

9. A tisztításra átvett áru csak a tételesen részletezett munkalap, nyugta, vállalási jegy vagy szállítólevél ellenében kerülhet kiadásra, melyet kiadáskor bevonunk, az elkészült munkadarabot kiadási munkalappal adjuk át vagy kézbesítjük a vevőnek. A tételesen részletezett munkalap (szállítólevél) bemutatója jogosult a tisztított áru, áruk átvételére, az átvevő személyazonosságát cégünk nem vizsgálja.

10. Az átvételt igazoló munkalap elvesztése esetén 7 munkanap múlva adjuk ki a munkadarabot annak a személynek, aki az alkatrészről pontos leírással szolgál, hiteles okmánnyal tudja személyazonosságát igazolni, mely adatok feljegyzésre kerülnek. Abban az esetben, ha a Megrendelő elveszíti a munkalapot, és a bejelentés időpontjáig más személy már kiváltotta a tisztásra küldött, vagy adott darabot, darabokat, a cég nem tartozik kártérítést fizetni. A Megrendelőnek a kitisztított munkadarabot a munkalapon szereplő vállalási időt követően, de legfeljebb 3 héten belül el kell vinni vagy nyilatkozni a kézbesítés helyéről. Amennyiben ez nem történik meg és a Megrendelő vagy annak címe cégünk számára ismeretlen, úgy jogosultak vagyunk szabadon felhasználni külön értesítés nélkül. Társaságunk indokolatlanul és határozatlan időre nem tud tárolást végezni. 

11. A Felek a vitás eseteket elsősorban megegyezéssel rendezik: a Megrendelő együttműködési kötelezettsége keretében először a vállalkozáshoz fordul panaszával, kizárólag írásos formában. A Vállalkozás azonnal kivizsgálja a panaszt és amennyiben lehetséges, azt azonnal orvosolja, a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. Ha a reklamációt nem tudja a vállalkozás azonnal kivizsgálni, erről és a válasz várható időpontjáról haladéktalanul tájékoztatja apanaszost. Az esetleges reklamációk bejelentésére mód van még a Vállalkozás székhelyén (2045, Törökbálint Csiri utca 12.) vagy e-mail címén (info@porlasztotisztitas.hu).

12. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás annak indokairól írásban tájékoztatja a panaszost. Tájékoztatja továbbá arról is, hogy amennyiben fenntartja panaszát abban az esetben melyik hatóságnál/vitarendezési fórumnál kezdeményezhet eljárást („Felügyeleti szervek” listája és elérhetőségeik megtalálhatóak az üzletben is kifüggesztve). A Békéltető Testület határozatának joghatásai nem csak a kötelezést tartalmazó határozatra, hanem a határozattal jóváhagyott egyezségre is érvényesek, amennyiben mindkét fél alávetési nyilatkozatot tett. Vitatott reklamáció esetén a ruhadarab szakvéleményezésére akkreditált igazságügyi szakértőt kérünk fel.

13. A tisztított munkadarabokat átadásakor, vagy postai, futár útján történő kézbesítést követő 1 napon belül kérjük ellenőrizni. Tisztítási eredmény és/vagy mennyiségi reklamációt ennek elmulasztása után nem fogadunk el. Az esetleges tisztítási reklamációkat, illetve panaszokat az átvételt követően a fogyasztó és a vállalkozás között létrejött fogyasztói szerződésekre vonatkozó jogszabályi feltételekkel fogadjuk el, ha a Megrendelő a vállalást követően kapott vállalási munkalappal – amely tételesen tartalmazza a Megbízó által átadott vagy elküldött áruk nevét és mennyiségét és bemutatja a kapott nyugtát/számlát.

14. A Vásárlói Minőségi Kifogás jegyzőkönyv felvételét követően. A kár nagyságának bizonyítása mindig az igénylőtől elvárt, méghozzá lehetőség szerint a beszerzési árat és az életkort igazoló vásárlási bizonylattal történik. Alapvetően maga a kárpótlásra jogosító tárgy a legjelentősebb bizonyíték a kárösszeg megállapításánál. Ezen bizonyítékon ellenőrzendő minden adat, amelyek az időérték-megállapítást szolgálják. A kárérték kiszámítás alapja mindig a tárgy beadáskori értéke. Ha a kártérítést igénylő cég, akkor azt törvényi előírások kötelezik, hogy a bizonylatokat legalább 8 évig megőrizze. Ha a cég nem mutat be ilyen beszerzési bizonylatot, akkor ki lehet indulni abból, hogy a tárgyak 8 év felettiek. Magánszemély vásárlók törvényileg nem kötelezettek a vásárlási bizonylatok megőrzésére. Az azonban tőlük is elvárható, tekintettel a két éves törvényes kellékszavatosságra, hogy a bizonylatokat ők is legalább 2 évig megőrizzék.

A rendelés menete

1. A webáruházban regisztrációval, és regisztráció nélkül is vásárolhatsz.

2. A megvásárolandó termék(ek) behelyezése a Kosárba  gombra kattintással.

3. Válaszd ki a szállítási és a fizetési módot és kattints a Megrendelés gombra.

4. Számlázási-, és szállítási adatok ellenőrzése, majd a Megrendelés elküldése gombbal továbbíthatod rendelésed webáruházunk felé.

További teendő nincs, a megrendelés állapotáról e-mailben értesítünk.

Fizetés, szállítás

Rendelését utánvéttel, bankkártyával vagy átutalással tudod kifizetni. Megrendelésed e-mailben igazoljuk vissza és megadjuk az utaláshoz szükséges számlaszámot és a rendelés végösszegét. A megrendelt terméket a termék árának számlánkra való beérkezése után postázzuk. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

A számlát a kiszállítás időpontjában küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futárnál szíveskedj megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérd jegyzőkönyv felvételét és ne vedd át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Webáruházunk megrendeléseit a GLS futárszolgálat teljesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodsz otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetőség) munkahelyi címet megadni. A megjegyzés rovatban lehetőséged van kérések megadására, mint pl. melyik napra, vagy milyen dátumtól kéred a kézbesítést stb. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

Az árak Magyarországon belül 10 000 Ft felett tartalmazzák a házhoz szállítás díját. 10 000 Ft feletti vásárlás esetén tehát a szállítás ingyenes. 10 000 Ft alatti értékű vásárlás esetén a házhozszállítás díja 600 Ft -1290 Ft. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, de az utánvétes fizetésnek külön díja van, ami 300 Ft!

Egyéb információk

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9:00 és 14:00 óra között történik.

Megrendelés leadására a nap 24 órájában van lehetőség, amely várhatóan a követő munkanapon kerül feldolgozásra.

Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben visszaigazolja megrendelésed. A teljesítési határidő maximum 5 munkanap. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben tartós készlethiány esetén. Az átlagos szállítási idő a „Csomag elküldve” tárgyú üzenet kiküldésétől számított 1-2 munkanap.

(Nem összetévesztendő a rendelés fogadásáról szóló automatikus rendszerüzenettel, amelyet a megrendelés után azonnal küldünk)

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.